Proiect: Expoziţie de carte itinerantă ”Cărţile eroilor şi ale războiului“

Uncategorized | No comments

În perioada 2016-2018, România serbează trei evenimente centenare de înaltă rezonanță istorică: intrarea României în Primul Război Mondial, victoriile răsunătoare de la Mărăști, Mărășești, Oituz și Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, repere istorice care au  dat măsura de glorie a poporului român, în contextul Primului Război Mondial.

Este șansa noastră de a traversa împreună aceste momente de omagiere a trecutului nostru și este, de asemenea, o datorie morală, o datorie de onoare, să punem în valoare, cu demnitate și mândrie, aceste evenimente istorice, pentru cei de astăzi și pentru cei de mâine – Întru slava eroilor neamului, așa cum s-a scris, cu evlavie, pe frontispiciul Mausoleului de la Mărășești.

Peste tot în țara noastră, istoria mai veche sau mai nouă a lăsat urme ale vitejiei, izbânzii și ale morții eroice. Dar numai pe acest picior de plai românesc, vrâncean, s-a strigat ”Pe-aici nu se trece!”, iar acest strigăt de luptă și de victorie a traversat un secol și ne umple pieptul de mândrie și astăzi!

Niciun județ, nicio parte de țară, nu are atâtea monumente și cimitire închinate ostașilor români și străini din Primul Război Mondial, cum are Vrancea eroică. În mausoleele de la Mărășești, Mărăști, Soveja, Focșani – simboluri sacre  ale istoriei noastre – odihnesc, pentru veșnicie, spre pildă și necesară aducere aminte, mii și mii de eroi, peste mormintele cărora, generații și generații așează tricolorul românesc și florile recunoștinței.

Tema recunoștinței este vie și astăzi, când elogiul nostru se cuvine să fie pe măsura faptelor înaintașilor, pentru ca părinții, bunicii, veteranii noștri să fie siguri că învățăm lecțiile istoriei!

De aceea, în an de CENTENAR, Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a derulat, în perioada 28 septembrie – 1 decembrie 2017, sub egida Consiliului Județean Vrancea, proiectul:  Expoziţie de carte itinerantăCărţile eroilor şi ale războiului” în cadrul Centenarului Primului Război Mondial – Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz.

Acest proiect de evocare și omagiere a eroilor a fost finanțat  prin Hotărârea de Guvern nr.472/2017, din Fondul de rezervă bugetară, la dispoziţia Guvernului, prevăzută în bugetul pe anul 2017 al Judeţului Vrancea.

Participarea României la Primul Război Mondial, alături de ţările Antantei, a urmărit eliberarea teritoriilor româneşti aflate sub stăpânire străină. În cadrul şedinţei Academiei Române din 2/15 septembrie 1916, Barbu Ştefănescu-Delavrancea sintetiza scopul intrării ţării noastre în conflagraţia mondială: „noi nu am intrat în haosul acestui măcel pentru cuceriri, ci pentru dezrobiri. Noi nu vrem ce nu este al nostru, ci vrem unirea cu fraţii noştri din Ardeal, din Banat şi din Bucovina”.

Proiectul Expoziţie de carte itinerantă ”Cărţile eroilor şi ale războiului“ a fost inaugurat în data de 2 noiembrie 2017, la Mărăşeşti, printr-un program care a cuprins lansări de carte, evocarea personalităţii preotului Alexei V. Mateevici – poet al conştiinţei naţionale româneşti -, rememorarea campaniei pentru reîntregirea neamului românesc 1916-1918, vizionarea de filme dedicate memoriei eroilor şi oraşului Mărăşeşti, vernisarea unor expoziţii de cărţi poştale şi fotografii închinate Primului Război Mondial şi oraşului martir Mărăşeşti, vizitarea Mausoleului de la Mărăşeşti. Alături de noi au fost profesori, bibliotecari, cadre didactice, elevi de la Şcoala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu din Mărăşeşti, Şcoala Gimnazială din Homocea, Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau din Focşani, invitaţi din Vrancea, Tecuci şi de la Muzeul Literaturii din Republica Moldova, membri ai C.A.R.P Milcovul din Focşani.

Domnul Vasile Malanețchi, director al Muzeului Național de Literatură din Chișinău, Republica Moldova, a evocat personalitatea preotului Alexei V. Mateevici, prin vernisarea lucrării Limba vechilor cazanii. Povestea carnetului de la Mărășești al poetului Alexei Mateevici, reamintindu-ne, cu acest prilej, originea de limbă şi de neam comună a celor două popoare româneşti din dreapta şi din stânga Nistrului. Părintele Stelian Chirvase, de la parohia Movileni, județul Galați, a supus atenţiei noastre activitatea lui Alexei Mateevici desfăşurată în comuna Movileni. Părintele Gheorghe Joghiu, protopop la Protoieria Tecuci, a prezentat volumul Alexei Mateevici. Scrieri de pe frontul românesc. Personalitatea lui Alexei Mateevici a fost evocată şi prin mijlocirea diaporamei Alexei Mateevici pe meleagurile tecucene și vrâncene – aug. 2017 – 1080 şi a expoziției documentare de fotografii Itinerariile prin România ale preotului-poet Alexei Mateevici, decembrie 1916-iulie 1917.

În cadrul acesie întâlniri comemorative, au fost lansate volumele Ai văzut un Rege plângând, cititorule?: Amintiri din Campania pentru întregirea neamului 1916-1918, a lui Vasile Mihăilescu, Orașul Panciu în timpul Războiului pentru Întregirea României a profesorului Mihai Adafini şi Mărășeștii în fapte și imagini, lucrare scrisă de către profesorii Aurel Neculai şi Stănel Ion.

Elevii, profesorii şi invitaţii speciali ai acestei întâlniri au fost invitaţi apoi să pătrundă în atmosfera Primul Război Mondial prin intermediul expozițiilor  de carte, fotografii și medalii din colecțiile Bibliotecii Județene Vrancea, şi ale colecționarilor Petre Mincu (Focșani), Aurel Neculai (Mărășești), Ioan Codreanu (București).

Activitatea de comemorare a eroilor vrânceni s-a încheiat cu vizitarea Mausoleului din Mărăşeşti.

În data de 9 noiembrie 2017, la Mărăşti, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a desfăşurat cea de-a doua activitate din proiectul Cărţile eroilor şi ale războiului – expoziţie itinerantă de carte, derulat în cadrul Centenarului Primului Război Mondial – Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, sub egida Consiliului Județean Vrancea.

Programul a debutat cu o salbă de cântece patriotice, în interpretarea Grupului vocal al Școlii Gimnaziale Răcoasa şi a continuat cu o secvenţă de lectură publică în interpretarea Mariei-Magdalena Bîgiu, elevă la Şcoala Ioan Basgan din Focşani.

În continuare, am avut bucuria de a lansa două cărţi închinate Mărăştiului şi Primului Război Mondial. Este vorba despre lucrarea Mărăști… ecouri în timp : Antologie, a colegei noastre Veronica Crăciun, şi cartea Vremuri în flăcări a preotului Ion Croitoru, închinată memoriei eroismului vrâncean.

Elevii de la Colegiul Național Al. I. Cuza din Focșani, coordonați de doamna profesoară de istorie Gabriela Obodariu, au evocat semnificaţiile actuale ale unor noţiuni precum erou, eroism, patriotism, patrie, neam, concluzionând perenitatea memoriei celor care, de-a lungul timpului, şi-au jertfit, pe câmpul de luptă, existenţa, întru statornicirea pe acest pământ a neamului românesc.

Expoziţiile de carte, fotografii, cărți poștale și medalii din colecțiile Bibliotecii Județene Vrancea, colecționarilor Petre Mincu (Focșani), Aurel Neculai (Mărășești), Ion Codreanu (București) au fost precum o piatră vie pe care s-a clădit memoria noastră afectivă în cinstea eroilor vrânceni ai Primului Război Mondial.

Activitatea de comemorare a eroilor vrânceni a cuprins vizionarea filmului MĂRĂȘTI… ecouri în timp, scurt metraj realizat de Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, şi s-a încheiat cu vizitarea Mausoleului din Mărăşti.

Miercuri, 15 noiembrie 2017,  am fost prezenţi la Soveja, la Căminul Cultural, spre a evoca memoria eroilor care, prin sacrificiul şi patriotismul lor, dovedite pe front, au făcut posibil evenimentul istoric răsunător din anul 1918 – Unirea tuturor românilor într-un singur stat naţional, România.

Alături de noi au fost prezenţi oficialităţi, bibliotecari, cadre didactice şi elevi de la Liceul de Artă Gheorghe Tattarescu din Focșani, de la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din Focșani, de la Școala Gimnazială Soveja.

Ne-am bucurat de o confesiune emoţionantă , având ca subiect fapte de vitejie şi de război, a domnului general (rez.) Gheorghe Rogoz, descoperind, astfel, că războiul nu este doar un prilej de confruntare între armate, dar, un eveniment care lasă urme adânci, de neşters, în inima combatanţilor, a celor care, cu sufletul şi cu trupul lor, s-au confundat cu momentele de răscruce ale istoriei neamului. Fără resentimente faţă de soldaţii din armatele inamice, cu o conştiinţă a datoriei şi cu inima scăldată în românism, domnul general (r) Gheorghe Rogoz s-a adresat tinerilor cu îndemnul de a-şi iubi ţara şi neamul românesc.

Programul dedicat memoriei eroilor Primului Război Mondial a cuprins o serie de momente artistice, care i-au avut drept protagonişti pe elevii Colegiului Tehnic Gh. Asachi din Focșani, coordonaţi de doamna profesoară  Nina Elena Plopeanu, elevi Şcolii Gimnaziale Simion Mehedinţi din Soveja, coordonaţi de doamna director Violeta Drăghici şi pe cei ai Liceului de Artă Gh. Tattarescu din Focșani, coordonaţi de doamna profesoară Mariana Dascălu. Au performat elevii: Lăcrămioara Țugui, Ştefan Necula, Lucian Păltineanu,  Magdalena Mutică, Ștefan Zanfir, Mario Dudu, Georgiana Ghenia, Eusebiu Munteanu, Anamaria Lăcătuş, Răzvan Badurlă şi Alberto Haută.

Alături de vizita efectuată la Mausoleul din Soveja, programul comemorativ a inclus vizionarea filmului Din ciclul „Aminitirile Sovejei” (fragment din „Meridianul Mioriţa”) de profesor Constantin Macarie şi prezentarea expoziţiilor de carte, fotografii, cărți poștale și medalii din colecțiile Bibliotecii Județene Vrancea, a colecționarilor Petre Mincu (Focșani), Aurel Neculai (Mărășești), Ion Codreanu (București).

În data de 29 noiembrie 2017, la Mausoleul de la Focşani, s-a derulat activitatea de final a proiectului Cărţile eroilor şi ale războiului – expoziţie itinerantă, derulat în cadrul Centenarului Primului Război Mondial – Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, sub egida Consiliului Județean Vrancea. Cu acest prilej, sub emblema Slavă eorilor neamului, au susţinut alocuţiuni Teodora Fîntînaru, manager  al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Cristian Dănuţ, vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea şi col. Cornel Traian Scurt, locțiitor commandant Brigada 282 Infanterie Mecanizată Unirea Principatelor Focșani.

Un moment aparte l-a constituit premierea participanților în cadrul acestui proiect dedicat eroilor vrânceni ai Primului Război Mondial. Alături de noi a fost Ansamblul Folcloric Țara Vrancei, coodonat de doamna Maria Murgoci, care a încântat asistenţa cu un program de cântece patriotice şi de vitejie.

Alături de colegii noştri bibliotecari implicaţi în proiect şi de partenerii – elevi şi cadre didactice – de la Colegiul Naţional Al. I. Cuza din Focşani, de la  Școala Nicolae Iorga şi de la Școala Al. Vlahuță din Focșani, am vizitat Mausoleul, ne-am bucurat de expoziţia Cărțile Eroilor Și Ale Războiului, manifestându-ne recunoştinţa faţă de eroii neamului, datorită cărora respirăm cu suflet de român.

În ajunul anului 2018, Expoziţia de carte itinerantă ”Cărţile eroilor şi ale războiului“ s-a dorit a fi un moment de reflecţie, de omagiere a memoriei eroilor care şi-au aflat odihna, în vremea Primului Război Mondial, pe meleagurile Vrancei.

Mulţumind tuturor partenerilor prezenţi în acest proiect, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea vă îndeamnă să cinstitţi memoria tuturor celor care, prin jertfa lor de sânge, au făcut posibilă trăinicia neamului românesc.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.