Frontul Mărășești

Colecţie donată Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea  de Şcoala Generală „Ecaterina Teodoroiu” din Mărăşeşti, prin intermediul domnului profesor de istorie Neculai Aurel

 

Din iniţiativa Societăţii Frontul Mărăşeşti” în anul 1935, sub deviza

,, Nimic pentru noi… Totul pentru frontul Mărăşeşti!,, ia fiinţă revista cu acelaşi nume, ca un omagiu adus vestigiilor şi eroilor Primului Război Mondial.

Coligat de 13 numere, colecţia adună articole cu valoare documentară bogat ilustrate cu imagini şi secvenţe din război, dar şi fotografii ale familiei regale din perioada interbelică. Revista apare la Bucureşti sub conducerea unui comitet coordonat de colonelul G. Drăgănescu.

Astăzi această colecţie este rară şi capătă din capul locului valoare bibliofilă.  Cu atât mai mult pentru noi vrâncenii, cei de ieri şi de astăzi.

Graţie unei generoase donaţii venită din partea Şcolii Generale „Ecaterina Teodoroiu” Mărăşeşti, prin intermediul domnului profesor de istorie Neculai Aurel, această colecţie deosebit de importantă se află astăzi în rafurile bibliotecii noastre aşteptându-şi cititorii.

Acum, în contextul tematic al târgului de carte, vă invităm la un periplu printre cele mai emoţionante şi relevante articole, grupate astfel:

  • Maria, Regina României – Amintirile Reginei Maria din vremea

războiului, amintiri despre Regină prilejuite de trecerea în nefiinţă şi opera de binefacere a Majestăţii Sale;

  • Povestiri de pe front – Căutând să promovăm în continuare

memoria locală, sub acest titlu au fost selectate articole referitoare la desfăşurarea evenimentelor primului război mondial în ţinutul Putnei, de pe  văile Siretului, Şuşiţei, Putnei, Zăbrăuţului şi Trotuşului, printre care: Ofensiva de la Mărăşti, Luptele de la Mărăşeşti, Bătălia de de la Chicera (Panciu), cuvântarea M. S. Regele Ferdinand al României ţinută la 22 Martie 1917, trupelor de pe frontul armatei a II-a, Ordinul de la 12(25) August 1917 către eroii de la Mărăşeşti al regelui Ferdinand.

  • Eroii de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz – Povestiri şi amintiri

despre: copilul erou Măriuca Zaharia,  mareşalul Averescu, generalul Văitoianu, generalul Mărgineanu, generalul Eremia Grigorescu, căpitanul Grigore Ignat.

Bibliotecar,

Veronica Crăciun


VERSURI DEDICATE PRIMULUI RĂZBOI

Din colecţia de periodice: „Frontul Mărăşeşti”, colecţie donată de Şcoala Generală „Ecaterina Teodoroiu” Mărăşeşti, prin intermediul domnului profesor de istorie Neculai Aurel

 


FRONTUL MĂRĂȘEȘTI