Bibliografie

 Primul  Război  Mondial  reflectat în literatura română

– Bibliografie selectivă –

 

 1. ALMAŞ, Dumitru. Eroi au fost, eroi sunt încă…Evocări şi portrete istorice. – Bucureşti, Editura Politică, 1968, 304 p.
 2. ALMAŞ, Dumitru; SCURTU, Ioan. Itinerare patriotice. – Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1985, 290+h.
 3. APOSTOL, Constantin. Amarul sânge al strugurilor. – Focşani, Editura Terra, 2012, 380 p.
 4. APOSTOL, Constantin. Război cu zurgălăi. – Focşani, Editura Terra, 2013, 280 p.
 5. BATALLI, I.; MOCANU, V.; STRUJAN, I. Pe aici nu se trece! – Bucureşti, Editura Militară, 1976, 296 p.
 6. BĂDĂUŢĂ, Alexandru. O carte trăită. – Bucureşti, Editura Albatros, 1977, 224 p.
 7. BOTEZ, Dan. Alexandru Averescu: Mareşalul poporului. – Craiova, Editura Scrisul Românesc Fundaţia-Editura, 2013, 316 p.
 8. BURDEA, Silvia. Romanul primului război mondial: Antologie şi comentarii critice. – Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, 336 p.
 9. CANCICOV, Vasile Th. Jurnal din vremea ocupaţiei: Impresiuni şi păreri personale din timpul războiului României. Vol. 1: Jurnal zilnic:             13 august 1916-13 august 1917. – Bucureşti, Editura Humanitas, 2015, 264 p.
 10. DELAVRANCEA, Barbu. Jurnal de război. – Bucureşti, Editura Militară, 1972, 128 p.
 11. DAIA, Alexandru. Eroi la 16 ani: Însemnările unui fost cercetaş: Jurnal de război 1916-1918. – Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1988, 118 p.
 12. DIMITRESCU, I. M. Jertfă şi biruinţă (În război cu Regimentul 50 Infanterie). – Focşani, Editura Librăriei Alex N. Leon & Co, 1920, 139 p.
 13. DRAGALINA, Virgil Alexandru. Viaţa tatălui meu, Generalul Ioan Dragalina. – Bucureşti, Editura Militară, 2009, 508 p.
 14. DRĂGAN, Gabriel. Pe frontul Mărăşeşti învie morţii… – Bucureşti, Editura Albatros, 1974, 264 p.
 15. DRĂGHICEANU, Virgiliu N. 707 zile sub cultura pumnului german. – Bucureşti, Editura Saeculum Vizual, 2012, 304 p.
 16. DUMITRESCU, Polihron. Ascultînd chemarea (Amintiri din Primul Război Mondial). – Bucureşti, Editura Militară, 1968, 160 p.
 17. GANE, Constantin. Amintirile unui fost holeric: Din însemnările unui voluntar de campanie cu 30 de ilustraţii, după fotografiile scoase de d-l Jean de Prato, sublocot. D.R. şi d-l doctorant Cociu. – Bucureşti, Editura Minerva, 1914, 228 p.
 18. GANE, Constantin. Amintirile unui fost holeric. – Bucureşti: Editura Flacăra, 1915, 242 p.
 19. GOGA, Octavian. Ne învaţă Mărăşeştii… – Iaşi, Editura Junimea, 1983, 222 p.
 20. GROZEA, Elsa. Sublocotenent Ecaterina Teodoroiu. – Bucureşti, Editura Militară, 1967, 79 p.
 21. IONESCU, Nicolae. Generalul Eremia Grigorescu. – Bucureşti, Editura Militară, 1967, 126 p.
 22. MAIOR, Liviu. Alexandru Vaida Voevod. Putere şi defăimare. – Bucureşti, Editura RAO, 2010, 192 p.
 23. MARIA, REGINA ROMÂNIEI. Jurnal de război. Vol. 1: 1916-1917 precedat de însemnări din 1910-1916. – Bucureşti, Editura Humanitas, 2014, 504 p.
 24. MIHĂIESCU, Gib I. Linia întîi. – Bucureşti: Editura Militară, 1983, 206p.
 25. MIHĂILESCU, Vasile. Ai văzut un Rege plângînd, cititorule? Amintiri din Campania pentru întregirea neamului 1916-1918. – Sibiu: Editura A.T.U., 2015, 160 p.
 26. MOCANU, V. Timp al îndârjirilor eroice 1916-1917. – Bucureşti, Editura Militară, 1986, 264 p.
 27. MOCANU, Vasile I. Căpitanul Grigore Ignat. Bucureşti, Editura Militară, 1967, 112 p.
 28. MOCIOI, Ion. Ecaterina Teodoroiu, eroina poporului român. – Craiova, Editura Scrisul Românesc, 156 p+il.
 29. MOŞOIU, Traian. Memorial de război. (August-octombrie 1916). –    Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987, 152 p.
 30. MUTAŞCU, Dan. Mirii cei trişti. – Bucureşti, Editura Militară, 1982, 192 p.
 31. NECULAI, Aurel. Copiii în istorie. Texte şi documente. – Focşani, Editura Andrew, 2010, 180 p.
 32. NECULAI, Aurel. Războiul pentru întregirea naţională în expresii memorabile. – Focşani, Editura Andrew, 2006, 48 p.
 33. OTU, Petre. Mareşalul Alexandru Averescu: Militarul, omul politic, legenda. – Bucureşti, Editura Militară, 2005, 440 p.
 34. ***Pagini de epopee. – Bucureşti, Editura Militară, 1987, 255 p.
 35. ***Pe aici nu se trece!: Mărturii; Amintiri. – Bucureşti, Editura Albartos, 1982, 384 p.
 36. PETRESCU, Camil. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1985, 592 p.
 37. POPESCU, Petre. În faţa morţii. – Bucureşti, s.e., 1922, 129 p.
 38. POPIAN, Constantin C. Amintiri din viaţa militară. Jurnale de război şi din prizonierat. – Bucureşti, Editura Militară, 2007, 292 p.
 39. RAŞCU, Ion. Jurnalul meu din timpul războiului pentru întregirea neamului. – Focşani, Editura Pallas, 2011, 266 p.
 40. ROBĂNESCU, Anella N. Jurnal de război: 1916-1918: Amintiri din viaţa mea. – Bucureşti, Editura Vremea, 2015, 144 p.
 41. SADOVEANU, Mihail. Jertfele. – Bucureşti, Editura Tineretului, 1967, 80 p.
 42. SCURTU, Ioan. Presăraţi pe-a lor morminte ale laurilor foi: Eroi ai luptei pentru independenţa şi unitatea patriei (1916-1917). – Bucureşti, Editura Albatros, 1978, 176 p.
 43. ***Şi-au făcut datoria. (Amintiri din Primul Război Mondial).Bucureşti, Editura Militară, 1968, 176 p.
 44. TĂSLĂUANU, Octavian C. Din vârtejul războiului. Vol. 1: Sub flamurile habsburgice; Hora Obuzelor. – Bucureşti, Editura Rao, 2001, 360 p.
 45. TOPÎRCEANU, George. Evocări de război : Turtucaia – Pirin Planina. – Bucureşti, Editura Scripta, 2006, 232 p.
 46. VASILIU-TĂTĂRUŞ, Alexandru. Focul cel mare: Amintiri din Primul Război Mondial (1916-1918). – Bucureşti, Editura Junimea, 1978, 192 p.

Realizat,
Bibliotecar, Corina Aiacoboae