Carte veche LOCALIA – Digitizată full-text

 1. Un satelit al școlii ardelene – Ștefan P. Niagoe
 2. Războiul pentru întregirea naționala în expresii memorabile – Aurel Neculai
 3. Structura socială și etnică a familiei nerejene – Dumitru V. Niculescu
 4. Ținutul jertfei – I.M. Dimitrescu
 5. Ștefan–Vodă și vrâncenii – No. 2 – Simion Hârnea-Năruja
 6. Soveja – Al. Russo
 7. România în războiul european – Liga culturală secția Focșani
 8. Vrancea. poema istorica – George Christinescu
 9. Bătălia dela Mărășești – Cassian R. Munteanu
 10. Colegiul unic și exproprierea – 1913
 11. Expunerea situațiunei județului Putna pe anul 1925
 12. Manual de Istoria Literaturii Latine – 1915 – I. Iordănescu
 13. Învățământul primar din județul Putna – Petre Iosif
 14. Monografia comunei rurale Nănesci – Dumitru Galian
 15. Moara C. T. Tatovici – 1924
 16. Regulamentul Societăței „Unirea” – 1879
 17. Situațiunea scolară a elevelor pe anul 1894 – 95
 18. Fițuica din carte
 19. In fața măgurii – I. M. Dimitrescu
 20. Păstoritul în Vrancea – Ion Diaconu
 21. Preoții în trecutul Vrancei – Simion Hârnea
 22. Revista Liceului „Unirea” din Focșani – 1901
 23. Revista Liceului „Unirea” din Focșani – 1900
 24. Pagini răzlețe I
 25. Pagini răzlețe II
 26. Monografia regiunei Odobesti din punct de vedere viticol – Dodun des Perrieres
 27. Revista liceului Unirea din Focșani, 1901 – septembrie I
 28. Revista liceului Unirea din Focșani, 1901 – septembrie II
 29. Revista liceului Unirea din Focșani pe anul 1900
 30. Revista liceului Unirea din Focșani, anul 1900, octombrie
 31. Revista liceului Unirea din Focșani, 1901
 32. Revista liceului Unirea din Focșani, 1900 – septembrie III
 33. Misiunea statului în raport cu initiațiva privată
 34. Aspecte ale solidarității slave – Virgiliu P. Arbore
 35. Darea de Seamă pe anul 1937 – 1938
 36. Darea de Seamă despre Administrațiunea comunei Focsani – Th. M. Bassarabianu
 37. Darea de Seamă pe anul 1910 – 1911
 38. Darea de Seamă pe anul 1909 – 1910
 39. Buletinul ligei culturale – secția Focșani
 40. Stihuri populare culese de I. M. Dimitrescu
 41. Școlile rurale din județul Putna – N. N. Saveanu
 42. Aerul lichid pe înțelesul tuturor – G. G. Longinescu
 43. Anuarul liceului Unirea din Focșani pe anul 1924 – 1925
 44. Anuarul liceului Unirea din Focșani pe anul 1923 – 1924
 45. Anuarul liceului Unirea din Focșani pe anul 1908 – 1909
 46. Anuarul Școalei Profesionale de Fete Gr. I – 1922 – 1923
 47. Anuarul Școalei Secundare de fete, 1921 – 1923
 48. Anuarul liceului de fete pe anii 1930 – 1934
 49. Anuarul liceului Unirea din Focșani pe anul 1922 – 1923
 50. Anuarul liceului de fete pe anii 1923 – 1930
 51. Anuarul liceului de fete pe anii 1925 – 1926
 52. Anuarul liceului de fete pe anii 1921- 1922, 1929 – 1930
 53. Anuarul liceului de fete pe anii 1908 – 1909
 54. Milcovia 1936
 55. Milcovia 1933
 56. Milcovia 1932
 57. Milcovia 1931
 58. Milcovia 1930
 59. Mărășeștii în vechi cărți poștale ilustrate: 1900-1939
 60. Mărășești în fapte și imagini
 61. Mărăști… ecouri în timp…
 62. Cărțile eroilor și ale războiului
 63. Milcovia 1856
 64. Mărășești – Oituz
 65. Istoricul bisericei Sfântului Gheorghe din cimitirul sudic, Focșani
 66. Ion Ionescu dela Brad
 67. În Vrancea cu Mihail Sadoveanu
 68. Închinare liceului Unirea 1916
 69. Doi ani de activitate
 70. Memorie Locală – Fond documentar
 71. Alimentarea cu apă a orașiului Focșani
 72. Anuar liceu Unirea 1921-1922
 73. Anuar liceu Unirea 1923-1924
 74. Anuar liceu Unirea 1924-1925
 75. Anuar liceu Unirea 1930-1936
 76. Anuarul școalei profesionale de fete gr I
 77. Anuarul școalei secundare de fete
 78. Expunerea situațiunei județului Putna
 79. Expunerea situațiunei județului Râmnicul Sărat
 80. Fărămituri ianuarie 1926
 81. Frământări didactice an XVIII nr 1234
 82. Frământări didactice an VIII nr 9-10
 83. Frământări didactice an XIII nr 5-6
 84. Geografia județului Putna
 85. Impozitul pe lux și cifra de afaceri
 86. Monografia comunei rurale Nănesci
 87. Noul metod de geografie elementară
 88. Opera lui Anghel Saligny
 89. Siluete Focșănene
 90. Statutele bibliotecei publice
 91. Un satelit al școalei Ardelene
 92. Anuarul pe anii 1923-1930
 93. Anuarul 1908-1909
 94. Anuarul 1925-1926
 95. Anuarul 1927-1928
 96. Calendarul Băncei „Economia din Focșani”
 97. Istoricul Presei Focșănene (bibliografie 1859-1900)
 98. Buletinul Oficial al primariei urbei Focsani, no.1-58
 99. Buletinul Camerei de Comerț 1919
 100. Buletinul Camerei de Comerț 1920
 101. Buletinul Camerei de Comerț și Industrie An 42,1-8,1932
 102. Buletinul Camerei de Comerț și Industrie An 42,9-12,1932
 103. Starea Economică a Țarei și convențiile,1902
 104. Note critice și bibliografice – Ion Diaconu – 1943
 105. Folklor din Rîmnicul-sărat I,1933
 106. Folklor din Rîmnicul-sărat II, 1934
 107. Banca Putnei Darea de seamă a Consiliului de administrație și Raportul Censorilor
 108. În Fața Măgurii
 109. Însemnări cu privire la orașul Focșani
 110. Jertfă și Biruință – I.M. Dimitrecu – 1920
 111. Note Critice și bibliografice
 112. Oameni dela Oraș
 113. Orientări etnografice I
 114. Orientări folklorice I
 115. Orientări folklorice II
 116. Orientări folklorice III
 117. Poesia populară de militărie în războiul nostru din 1941
 118. Psihologie Și Creație Populară
 119. Răvașele biruitorilor
 120. SKRISORI DIN ȚARA ȚÎNȚĂREASKĂ ȘI POEZII NOUE
 121. SUR LE TREMBLEMENT DE TERRE DU 29 JUILLET 1942…DES MONTAGNES DE VRANCEA
 122. Ținutul Jertfei
 123. VIAEAȚ și OPERILE LUI DE Clement Bontea
 124. Anuarul II al Gimnaziului General Averescu Din Adjud
 125. ANUARUL pe anul1922-1923
 126. Aspecte ale solidarității slave
 127. Buletinul camerei de comerciu no.5, 6 și 7
 128. Buletinul camerei de comerciu Nr.20 și 21
 129. Buletinul camerei de comerciu Nr.26-27
 130. BULETINUL Camerei de comerciu și industrie – nr. 24-25
 131. Buletinul camerei de comerciu și industrie nr.22
 132. Caracterul etnografic al Dobrogei sudice
 133. Pagini răzlete din vieata politico-culturală a vecinilor nostri slavi nr.935
 134. Anuarul scoalei normale pr carol 1921_1925
 135. Biblia și Știința
 136. Bolta bizantina
 137. Buletinul Camerei de Comerț și Industrie ian dec 1937
 138. Buletinul cci Bacău sectiunea Focșani ian dec 1934
 139. Buletinul cci Focșani ian august 1933
 140. Buletinul cci Focșani sep dec 1933
 141. Colegiul unic și exproprierea
 142. Contesa de Noailles
 143. Istoricul bisericii Sf Gheorghe din cimitirul sudic
 144. Note critice și bibliografie Ion Diaconu
 145. Sensuri și aspecte la Ioan Creanga
 146. Virgil Huzum Zenit
 147. Anuarul pe anii 1930 -1934
 148. Anuarul 1926-1928 Lic Unirea
 149. O fată singură
 150. Anuarul pe anul 1922-1923 lucrat de directorul liceului Al. Georgiadi
 151. Anuarul Societății Literare
 152. Milcovia
 153. Boale și leacuri, Ediția a II-a, 1942
 154. Cartea Sănătăței
 155. Documente putnene, II, Vrancea Irești-Câmpuri, Aurel V. Sava, 1931
 156. Ethnos Revistă de grai, studiu și creație romînească, Ion Diaconu, Focșani, anul II 1942-1942
 157. Foklor din Rîmnicul-sărat,III, 1948, Ion Diaconu
 158. În fața Măgurii. Din ciclul „Oameni dela oraș”, 1934, I. M. Dimitrescu
 159. La Radio București-15 cuvântări rostite de G.G. Longinescu, București, 1932
 160. Monografia județului Putna, Focșani, 1943
 161. Ținutul jertfei (Județul Putna de ieri și de azi), 1938, I.M. Dimitrescu
 162. Titu Maiorescu, cu un portret din tinerețe, Soveja, Editura „Cartea Romanească”
 163. Trei comedii complecte, Composiții și prelucrări, Artistul Lupescu, Focșani, 1890
 164. Budgetul Comunei Focșani Pe anul Financiar 1900-1901
 165. Clasicismul ca bază a învățământului. Învățământul științiific al limbilor
 166. Datinile și obiceiurile noastre de la Sărbătorile Paștelor, Nr.5, 1930
 167. DIN CAMPANIE Focșani-Corabia-Etropole
 168. Din viața lui Maiorescu
 169. Extracte și metode de prepararea lor, Ioan Huzum farmacist
 170. Făt -Frumos Horia Furtună
 171. Învățământul Primar din Județul Putna
 172. Partidele Politice Și Statul Corporativ
 173. Povestea Vrancei, Nr.1
 174. QU EST-CE QUE LA TRANSYLVANIE
 175. ȘCOALA POPORULUI Patru cuvântări S. Mehedinți
 176. Țara Vrancei, Nr.3-4, 1930
 177. Altă creștere Simion Mehedinți ediția III
 178. Buletinul cci circumscriptia VII Focșani ian 1924
 179. Buletinul cci circuscriptia VII a Focșani 1927 feb mar
 180. Buletinul cci Focșani 1937 ian dec
 181. Buletinul colegiului medicilor din județul Putna
 182. Buletinul ligei culturale secția Focșani mai 1916
 183. Buletinul sindicatului viticol de putna 1 noi 1919
 184. Buletinul sindicatului viticol de Putna 1 oct 1919
 185. Buletinul sindicatului viticol de Putna 10 noi 1919
 186. Buletinul sindicatului viticol de Putna 10 oct 1919
 187. Buletinul sindicatului viticol de Putna 20 ian 1920
 188. Buletinul sindicatului viticol de Putna 20 iulie 1920
 189. Buletinul sindicatului viticol de Putna 20 martie 1920
 190. Buletinul sindicatului viticol de Putna 20 oct 1919
 191. Buletinul sindicatului viticol de Putna anul III nr 3 martie 1921
 192. Buletinul sindicatului viticol Putna Focșani 20 sept 1919
 193. Buletiul cci circumscriptia VII Focșani oct_dec 1922
 194. Ce trebuie sa cugete un român
 195. Din pribegie
 196. Documente istorice mănăstiri
 197. Extracte și metode de preparare a lor
 198. Flăcarile amorului Grigorie Josescu
 199. Horia Furtună Făt Frumos
 200. Închinare liceului Unirea
 201. Istoria literaturii latine
 202. Manual de antichități romane
 203. Poezii I.G.Milcovu
 204. Simion Mehedinți opere complete vol 1 geographica partea a doua
 205. Simion Mehedinți opere complete vol 1 Introducere in geografie
 206. Țara vrancei Simion Harnea
 207. D.C. OLĂNESCU
 208. Cântece și Lacrimi
 209. Starea podgorenilor din județul Putna
 210. Les Panorpides de la collection du Musee Grigore Antipa – Bucarest
 211. Legea pentru apărarea viticulturii
 212. Munca În Lumina Sfintei Scripturi
 213. Privire asupra Județului Putna
 214. Oameni de la Munte
 215. Către noua Generație 1912, S. Mehedinți
 216. MIJN ROEMEENS HART IN BELGIE
 217. Vremelnicii
 218. Necesitatea Frumuseții
 219. Din viața marilor apicultori
 220. Istoricul Mănăstirei” Vărzărești” și al comunei Urechești
 221. Doftorii sătești
 222. PERLE ȘI COMORI
 223. STATUTE Focșani
 224. PAJIȘTILE SUFLETULUI
 225. REZZO sau LUPTA ÎNTRE IDEAL ȘI REAL
 226. NELINIȘTI poeme
 227. 32 de opere din literatura română – alte opere din literatura română – I.M.Rascu
 228. Alte opere din literatura română – I.M.Rascu
 229. Cincinat Pavelescu poezii
 230. Convingeri literare I.M.Rascu
 231. Cum se dezorganizează învățământul
 232. Dimitrie C. Ollănescu
 233. Istoricul scoalei primare de băieți nr 2 din Focșani
 234. Pagini alese din scriitori români
 235. Regulament pentru înființarea impozitelor și taxelor comunale
 236. Altă creștere – Simion Mehedinți – ediția V
 237. Anale politice – Simion Mehedinți
 238. Ce trebuie să cugete un român despre țara și nația română
 239. Cele cinci continente – Simion Mehedinți – fără încheiere
 240. Dumitru Constantin Ollănescu – Teatru
 241. Geografia economică – S. Mehedinți
 242. Introducere în studiul geografiei – Simion Mehedinți
 243. Le pays et le peuple roumain – Simion Mehedinți
 244. Le pays et le peuple roumain
 245. Libertate Marin Simionescu Rîmniceanu
 246. Neliniști I.M.Rascu
 247. Oameni de la munte ediția 1920
 248. Oameni de la munte
 249. Politica de vorbe și omul politic
 250. Poporul – Simion Mehedinți
 251. Primăvara literară
 252. Aerul lichid
 253. La Troita
 254. Vrăjitorul
 255. Chimie și mineralogie – partea 1
 256. Chimie și mineralogie – partea 2
 257. Pe cărările științei
 258. Lege asupra drepturilor proprietarilor
 259. L’ ASSOCIATION MOLCULAIRE, son passé, son présent, son avenir
 260. LASCAROV-MOLDOVANU, Alexandru. „Petre Liciu” : Conferință ținută în Focșani. – Focșani, 1914.
 261. LONGINESCU, Gheorghe Gh. Trăiască natura : Chimia de azi și totdeauna la noi și pretutindeni : Estras din Revista „Natura” Nr. 10/1936. – București, 1936.
 262. LONGINESCU, Gheorghe Gh. Camille Matignon : Commémoration de l’illustre savant français a la Société Roumaine en Séance du 12 mars 1935. – București, 1935.
 263. LONGINESCU, Gheorghe Gh. De vorba cu Strop de Apă : Submarine-Torpile-Mine și Războiul cel Mare : cu 48 de figuri. – București, 1935.
 264. LONGINESCU, Gheorghe Gh. La Radio București : 15 cuvântări. – București, 1932.
 265. LONGINESCU, Ștefan Gh. Lecția de deschidere a cursului de Drept Roman. – București, 1928.
 266. SĂVEANU, Radu. Legea pentru apărarea viticulturii : Discurs rostit în ședințele Adunării Deputaților din 21 și 23 martie 1936. – București, 1936.
 267. RAȘCU, I. M. Amintiri și medalioane literare : G. Bacovia, G. Ibrăileanu. – București, 1967.
 268. PRIMĂRIA ORAȘULUI FOCȘANI. Buget pe exercițiul 1935-1936. – Focșani, 1935.
 269. SÂMBOTIN, Mihail T. La șezătoare : Piesă într’un act. – Bistrița – Mehedinți.
 270. IORDĂNESCU, T. Manual de antichități romane private pentru clasa V-a secundară. – Focșani, 1912.
 271. ***Milcovia : Revistă regională de studii. Redactor: N. Al. Rădulescu. Anul I, Vol. 1. – Focșani, 1930.
 272. ***Milcovia : Revistă regională de studii. Redactor: N. Al. Rădulescu. Anul I, Vol. 2. – Focșani, 1930.
 273. ***Milcovia : Revistă regională de studii. Redactor: N. Al. Rădulescu. Anul II, Vol. 1. – Focșani, 1931.
 274. ***Milcovia : Revistă regională de studii. Redactor: N. Al. Rădulescu. Anul III, Vol. 1 – 2. – Focșani, 1932.
 275. ***Milcovia : Revistă regională de studii. Redactor: N. Al. Rădulescu. Anul IV, Vol. 1 – 2. – Focșani, 1933.
 276. RUSSU, Dimitrie R. Misiunea statului în raport cu inițiativa privată din punct de vedere economic, social și cultural. – Focșani, 1927.
 277. ***Moara C. T. Tatovici – Societate Anonimă Focșani : Adunarea Generală Ordinară din 1 Martie 1925.
 278. OLLĂNESCU-ASCANIO, Dumitru C. Poesii : 1878 – 1898. București, 1901.
 279. RUSSU, Dimitrie R. Patrimoniul public și starea economică a județului Putna în cifre și icoane. – Focșani, 1933.
 280. PRIMĂRIA ORAȘULUI FOCȘANI. Regulament pentru înființarea impozitelor și taxelor comunale prevăzute de legea pentru organizarea finanțelor locale. – Focșani, 1933.
 281. ***Revista Liceului „Unirea” din Focșani. Anul I, Nr. 3, Noiembrie. – Focșani, 1900.
 282. ***Revista Liceului „Unirea” din Focșani. Anul I, Nr. 2, Octombrie. – Focșani, 1900.
 283. GIURESCU, Constantin C.; ELIADE, Mircea; PASCU, Ioan V. Tradiție și Actualitate Romînească : Conferințe rostite la subsecțiunea de conferințe Focșani a Fundațiilor Culturale Regale. Vol. 3. – Focșani, 1937.
 284. DEMETRIU, G. I. Lege asupra drepturilor proprietarilor resultând din Contractele de închiriere și arendare : adnotată și comentată. – Focșani, 1905.
 285. LONGINESCU, Gheorghe Gh. Cronici științifice. – București, 1922.
 286. LONGINESCU, Gheorghe Gh. Cronici științifice. Vol. 3. – București, 1931.