Cărți scanate BJVN

 1. Alimentarea cu apă a orașiului Focșani
 2. Anuar liceu Unirea 1921-1922
 3. Anuar liceu Unirea 1923-1924
 4. Anuar liceu Unirea 1924-1925
 5. Anuar liceu Unirea 1930-1936
 6. Anuarul școalei profesionale de fete gr I
 7. Anuarul școalei secundare de fete
 8. Expunerea situațiunei județului Putna
 9. Expunerea situațiunei județului Râmnicul Sărat
 10. Fărămituri ianuarie 1926
 11. Frământări didactice an XVIII nr 1234
 12. Frământări didactice an VIII nr 9-10
 13. Frământări didactice an XIII nr 5-6
 14. Geografia județului Putna
 15. Impozitul pe lux și cifra de afaceri
 16. Monografia comunei rurale Nănesci
 17. Noul metod de geografie elementară
 18. Opera lui Anghel Saligny
 19. Siluete Focșănene
 20. Statutele bibliotecei publice
 21. Un satelit al școalei Ardelene
 22. Anuarul pe anii 1923-1930
 23. Anuarul 1908-1909
 24. Anuarul 1925-1926
 25. Anuarul 1927-1928
 26. Calendarul Băncei „Economia din Focșani”
 27. Istoricul Presei Focșănene (bibliografie 1859-1900)
 28. Buletinul Oficial al primariei urbei Focsani, no.1-58
 29. Buletinul Camerei de Comerț 1919
 30. Buletinul Camerei de Comerț 1920
 31. Buletinul Camerei de Comerț și Industrie An 42,1-8,1932
 32. Buletinul Camerei de Comerț și Industrie An 42,9-12,1932
 33. Starea Economică a Țarei și convențiile,1902
 34. Note critice și bibliografice – Ion Diaconu – 1943
 35. Folklor din Rîmnicul-sărat I,1933
 36. Folklor din Rîmnicul-sărat II, 1934
 37. Banca Putnei Darea de seamă a Consiliului de administrație și Raportul Censorilor
 38. În Fața Măgurii
 39. Însemnări cu privire la orașul Focșani
 40. Jertfă și Biruință – I.M. Dimitrecu – 1920
 41. Note Critice și bibliografice
 42. Oameni dela Oraș
 43. Orientări etnografice I
 44. Orientări folklorice I
 45. Orientări folklorice II
 46. Orientări folklorice III
 47. Poesia populară de militărie în războiul nostru din 1941
 48. Psihologie Și Creație Populară
 49. Răvașele biruitorilor
 50. SKRISORI DIN ȚARA ȚÎNȚĂREASKĂ ȘI POEZII NOUE
 51. SUR LE TREMBLEMENT DE TERRE DU 29 JUILLET 1942…DES MONTAGNES DE VRANCEA
 52. Ținutul Jertfei
 53. VIAEAȚ și OPERILE LUI DE Clement Bontea
 54. Anuarul II al Gimnaziului General Averescu Din Adjud
 55. ANUARUL pe anul1922-1923
 56. Aspecte ale solidarității slave
 57. Buletinul camerei de comerciu no.5, 6 și 7
 58. Buletinul camerei de comerciu Nr.20 și 21
 59. Buletinul camerei de comerciu Nr.26-27
 60. BULETINUL Camerei de comerciu și industrie – nr. 24-25
 61. Buletinul camerei de comerciu și industrie nr.22
 62. Caracterul etnografic al Dobrogei sudice
 63. Pagini răzlete din vieata politico-culturală a vecinilor nostri slavi nr.935
 64. Anuarul scoalei normale pr carol 1921_1925
 65. Biblia și Știința
 66. Bolta bizantina
 67. Buletinul Camerei de Comerț și Industrie ian dec 1937
 68. Buletinul cci Bacău sectiunea Focșani ian dec 1934
 69. Buletinul cci Focșani ian august 1933
 70. Buletinul cci Focșani sep dec 1933
 71. Colegiul unic și exproprierea
 72. Contesa de Noailles
 73. Istoricul bisericii Sf Gheorghe din cimitirul sudic
 74. Note critice și bibliografie Ion Diaconu
 75. Sensuri și aspecte la Ioan Creanga
 76. Virgil Huzum Zenit
 77. Anuarul pe anii 1930 -1934
 78. Anuarul 1926-1928 Lic Unirea
 79. O fată singură
 80. Anuarul pe anul 1922-1923 lucrat de directorul liceului Al. Georgiadi
 81. Anuarul Societății Literare
 82. Milcovia
 83. Boale și leacuri, Ediția a II-a, 1942
 84. Cartea Sănătăței
 85. Documente putnene, II, Vrancea Irești-Câmpuri, Aurel V. Sava, 1931
 86. Ethnos Revistă de grai, studiu și creație romînească, Ion Diaconu, Focșani, anul II 1942-1942
 87. Foklor din Rîmnicul-sărat,III, 1948, Ion Diaconu
 88. În fața Măgurii. Din ciclul „Oameni dela oraș”, 1934, I. M. Dimitrescu
 89. La Radio București-15 cuvântări rostite de G.G. Longinescu, București, 1932
 90. Monografia județului Putna, Focșani, 1943
 91. Ținutul jertfei (Județul Putna de ieri și de azi), 1938, I.M. Dimitrescu
 92. Titu Maiorescu, cu un portret din tinerețe, Soveja, Editura „Cartea Romanească”
 93. Trei comedii complecte, Composiții și prelucrări, Artistul Lupescu, Focșani, 1890
 94. Budgetul Comunei Focșani Pe anul Financiar 1900-1901
 95. Clasicismul ca bază a învățământului. Învățământul științiific al limbilor
 96. Datinile și obiceiurile noastre de la Sărbătorile Paștelor, Nr.5, 1930
 97. DIN CAMPANIE Focșani-Corabia-Etropole
 98. Din viața lui Maiorescu
 99. Extracte și metode de prepararea lor, Ioan Huzum farmacist
 100. Făt -Frumos Horia Furtună
 101. Învățământul Primar din Județul Putna
 102. Partidele Politice Și Statul Corporativ
 103. Povestea Vrancei, Nr.1
 104. QU EST-CE QUE LA TRANSYLVANIE
 105. ȘCOALA POPORULUI Patru cuvântări S. Mehedinți
 106. Țara Vrancei, Nr.3-4, 1930
 107. Altă creștere Simion Mehedinți ediția III
 108. Buletinul cci circumscriptia VII Focșani ian 1924
 109. Buletinul cci circuscriptia VII a Focșani 1927 feb mar
 110. Buletinul cci Focșani 1937 ian dec
 111. Buletinul colegiului medicilor din județul Putna
 112. Buletinul ligei culturale secția Focșani mai 1916
 113. Buletinul sindicatului viticol de putna 1 noi 1919
 114. Buletinul sindicatului viticol de Putna 1 oct 1919
 115. Buletinul sindicatului viticol de Putna 10 noi 1919
 116. Buletinul sindicatului viticol de Putna 10 oct 1919
 117. Buletinul sindicatului viticol de Putna 20 ian 1920
 118. Buletinul sindicatului viticol de Putna 20 iulie 1920
 119. Buletinul sindicatului viticol de Putna 20 martie 1920
 120. Buletinul sindicatului viticol de Putna 20 oct 1919
 121. Buletinul sindicatului viticol de Putna anul III nr 3 martie 1921
 122. Buletinul sindicatului viticol Putna Focșani 20 sept 1919
 123. Buletiul cci circumscriptia VII Focșani oct_dec 1922
 124. Ce trebuie sa cugete un român
 125. Din pribegie
 126. Documente istorice mănăstiri
 127. Extracte și metode de preparare a lor
 128. Flăcarile amorului Grigorie Josescu
 129. Horia Furtună Făt Frumos
 130. Închinare liceului Unirea
 131. Istoria literaturii latine
 132. Manual de antichități romane
 133. Poezii I.G.Milcovu
 134. Simion Mehedinți opere complete vol 1 geographica partea a doua
 135. Simion Mehedinți opere complete vol 1 Introducere in geografie
 136. Țara vrancei Simion Harnea